چه احساس قشنگی

مربی ورزش‌م عاشق آهنگای شاد اندی‌ه. یا آهنگای دوپس‌دوپس تکراری میذاره و میره روی مغز مون یا هی آهنگای اندی رو تکرار می‌کنه. این دومی خیلی بهتر ه باز.

همیشه فکر می‌کردم وقتی میرم ورزش و شاد میشم، به خاطر خود ورزش‌ه. امروز فهمیدم به خاطر آهنگ گوش دادن با صدای بلند توی یه فضای بزرگ‌ه. از باعث و بانی ساخت آپارتمان‌های کوچیک نمی‌گذرم. (آیکون دستی با 33 تا النگو که می‌کوبه به سین‌ه‌ش)

/ 1 نظر / 4 بازدید
گلدونه

من كه فك ميكنم به خاطر خود ورزشه[عینک]