فک و فامیل‌ه داریم؟

الان دل‌م میخواد موهام رو دونه‌دونه بکنم ناراحت والا من هر چی تلاش می‌کنم به این نتیجه برسم که ما همه‌چی‌مون غیر از آدمیزاد ه و مردم نرمال‌ن، نمیشه! به حضرت عباس نمیشه! باید یه سری پست بذارم با عنوان فامیل.براتون میگم. ببینید من چی می‌کشم فقط. همون بهتر که آدم، فامیل اینطوری نداشته باشه. مصداق بارز این‌ن:

امیدوار بود آدمی به خیر کسان            مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

/ 1 نظر / 4 بازدید
شقایق

من رمز می خوام دوستم[بغل]