عرض!

*یه کرم خارجی می‌خواستم. با این قیمت یورو واقعا جرات نمی‌کنم از دوست‌م بخوام برام بخره و بفرسته. چه خبر شده؟ نگران

/ 4 نظر / 196 بازدید
مریم و محسن

دیگه هیچی نمی شه خرید چه برسه به کرم عزیزم داریم به کجا می رسیم؟

ساحل

کرم؟؟؟؟مشکل کرمه؟؟؟؟؟[اوه] ما داریم از گرسنگی میمیریم هفته ای یک وعده گوشت میخوریم[ناراحت]

نازنین

[نیشخند]دوستت صبر می کنه هر وقت یورو اومد پائین باهات حساب کتاب می کنه.

مژی

ارز عزیزم نه عرض