هرگز امشب با تو نمی‌خوابم!

*یک روز مردی خیلی خجالتی رفت توی یک کافی‌شاپ. چند دقیقه که نشست توجه‌ش به یک دختر خوشگل که کنار میز بار نشسته بود، جلب شد. نیم ساعتی با خودش کلنجار رفت و بالاخره تصمیم‌ش رو گرفت و رفت سراغ دختر و با خجالت بهش گفت: می‌تونم کنار شما بشینم و یه گپی با همدیگه بزنیم و بیشتر آشنا بشیم؟!

دختر ناگهان و بی‌مقدمه فریاد زد: چی؟! من هرگز امشب با تو نمی‌خوابم!

همه‌ی مردم توجه‌شون جلب شد و چپ چپ به مرد نگاه کردند و سری تکون دادند! مرد بیچاره سرخ و سفید شد و سر ش رو انداخت پایین و با شرمندگی رفت نشست سر جاش.

بعد از چند دقیقه دختر رفت کنار مرد نشست و با لبخند گفت: من معذرت میخوام! متاسف‌م که تو رو خجالت زده کردم. راستش من فارغ‌التحصیل روانپزشکی هستم و دارم روی عکس‌العمل مردم در شرایط خجالت‌آور تحقیق می‌کنم.

مرد ناگهان فریاد زد: چی؟! منظور ت چی‌ه که 200$ برای یه شب می‌گیری؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
آگی

[خنده] واقعا هم همینن مردا [شیطان]

ساحل

چیزیکه عوض داره گله نداره