قانون کامیون حمل زباله

روزی با تاکسی عازم فرودگاه بودم. داشتیم در خط عبوری صحیح حرکت می کردیم که ناگهان یک خودرو، درست در جلوی ما با بی‌احتیاطی از محل پارک خود بیرون آمد. راننده تاکسی ترمز شدیدی گرفت، سر خورد و به فاصله‌ی چند سانتیمتری آن خودرو متوقف شد!

راننده‌ی خودروی خاطی سر ش را بیرون آورد و شروع به فریاد زدن کرد. راننده‌ی تاکسی فقط لبخند زد و برای آن شخص دست تکان داد. او واقعاً با آرامش و دوستانه برخورد کرد. با تعجب از او پرسیدم چرا این رفتار را کردید؟ آن شخص نزدیک بود ماشین‌تان را از بین ببرد و ما را به بیمارستان بفرستد!

در آن هنگام بود که راننده‌ی تاکسی، درسی به من آموخت که هرگز فراموش نمی‌کنم و برایتان توضیح می‌دهم: قانون کامیون حمل زباله.

او توضیح داد که بسیاری از افراد، مانند کامیون‌های حمل زباله هستند. آنها سرشار از آشغال، ناکامی، خشم و ناامیدی در اطراف می‌گردند. وقتی آشغال در اعماق وجودشان تلنبار می‌شود، به جایی احتیاج دارند تا آن را تخلیه کنند و گاهی اوقات روی شما خالی می‌کنند. به خودتان نگیرید. فقط لبخند بزنید، دست تکان بدهید، برایشان آرزوی خیر بکنید و بروید. آشغال‌های آنها را نگیرید تا مجبور نشوید به افراد دیگری در محل کار، در منزل یا توی خیابان پخش کنید.

حرف آخر این است که افراد موفق اجازه نمی‌دهند که کامیون‌های آشغال روزشان را خراب کنند و باعث ناراحتی آنها شوند. افرادی را که با شما خوب رفتار می‌کنند، دوست داشته باشید. برای آنهایی که رفتار مناسبی ندارند دعا کنید. زندگی ده درصد چیزی است که شما می‌سازید و نود درصد نحوه‌ی برداشت شماست.

/ 2 نظر / 4 بازدید
هرمین

لایک [تایید] منتها عمل کردن به این چیزا سخته یه کم ولی خیلی موافقم با جمله آخر [گل]

مهرنوش

چقدر خوب گفته!