همین حوالی رویا

*دور و بر م کلی جزوه و کتاب بود. داشتم مثلاً گزارش آزمایشگاه می‌نوشتم ولی حواس‌م نبود. یه جای نامعلوم می‌چرخیدم. حس خوبی‌ه... حس می‌کنم دنیا رو بهتر درک می‌کنم و اینکه عادت کنی سخت نگیری، عالی‌ه. می‌فهمی زندگی یعنی چی... و پشیمون میشی چرا انقدر خودت رو اذیت می‌کردی قبلاً...

/ 0 نظر / 4 بازدید