آب‌دمبل

*اعتراف می‌کنم به یک سری آب‌دمبل آلرژی داشتم شدیدا اما از این یکی راضی‌م نیشخند دختر هم بود دخترای قدیم. نه که فکر کنین فقط من از این کارا بلدم‌ها، همه بلد ن. من بین‌شون ناشی محسوب میشم تازه!/ 3 نظر / 7 بازدید
بانوی بهمن ماه

ایول حاجی ![نیشخند]

ساحل

حالا این آب دمبل چی چی هست؟[متفکر]

ساحل

[پلک]پس که اینطور حسابی حرفه ای کار میکنیدااااااااا