مناجات

*در حدیث است که حضرت موسی(ع) در مناجات کوه طور، عرض کرد:«یا اله العالمین» (ای خدای جهانیان)، جواب شنید: «لبیک»

سپس عرض کرد:«یا اله المحسنین» (ای خدای نیکو کاران) جواب شنید: «لبیک»

سپس عرض کرد:«یا اله المطیعین» (ای خدای اطاعت کنندگان)، جواب شنید: «لبیک»

سپس عرض کرد:«یا اله العاصین» (ای خدای گنهکاران)، جواب شنید: «لبیک، لبیک، لبیک».

حضرت موسی (ع) تعجب کرد و عرض کرد: خدایا، تو را خدای جهانیان، خدای نیکوکاران، خدای اطاعت‌کنندگان خواندم. یک بار فرمودی «لبیک» ولی تو را خدای گنهکاران خواندم، سه بار «لبیک» فرمودی. حکمت‌ش چیست؟

جواب آمد: مطیعان به اطاعت خود، نیکوکاران به نیکوکاری خود و عارفان به معرفت خود اعتماد دارند. گنهکاران که جز به فضل من پناهی ندارند. اگر از درگاه من ناامید گردند، به درگاه چه کسی پناهنده می‌شوند؟

/ 0 نظر / 6 بازدید