جرات ندارم بگم

دوستان شاکی‌ن که پسورد مذکور اذیت‌شون می‌کنه گاهاْ به دلیل نمادهای عجیب و غریبی که داره. میخوام الان ببینم همین پسورد رو بزنین کمتر فحش‌م میدین یا وقتی پسورد رو باز عوض کنم؟ کلاْ که می‌دونم فحش میدین نیشخند میخوام یه جوری بشه کمتر شه مقدار ش. عوض کنم پسورد رو؟

/ 3 نظر / 8 بازدید
درسا

من میگم بیا بلاگتو عوض کن..[شیطان] میدونم ته ته های قلبت موافقی

گلدونه

نه ديگه تو رو خدا [اوه] امروز يه ساعت فك كردم پسوردت يادم اومده مي ترسيدم هم ازت بپرسم سري اخر كه پرسيدم فقط كتكم نزدي[زبان]