بادمجون 2

*خودم رو کشتم نخورم اون بادمجون توی یخچال رو. شب مامان داشت تی‌وی رو این کانال اون کانال می‌زد، یه جایی بود شبیه بازار تجریش. اول که کلی انواع ترشیجات نشون داد. هی گفت به‌به. هی زوم کرد رو ش. ضعف اعصاب گرفتم. دکتر گفته نخور ترشی. من هم که عین این هندیا عاشق فلفل و ترشی‌م. بعد هی چرخید توی سبزی‌فروشی. هی چرخید چرخید. زوم کرد روی ردیف بادمجونا. دیگه می‌زدم خودم رو. کانال رو عوض کردم.

امروز باز حرف بادمجون شد. مامان گفت بیا آشپزی ببینیم. بادمجون رو ول کن. همین که برنامه‌ی آشپزی شروع شد، گفت خوراک مرغ و بادمجون. شیطون‌ه میگه برم دم درمانگاه بادمجون بخورم. بعد هم یه راست برم اورژانس. واللللللا

 

/ 0 نظر / 16 بازدید