نـــــــــــــــــــه

می‌خواهم زنده بمانم!

/ 4 نظر / 3 بازدید
گلدونه

بودن يا نبودن دست خودته فكر خودت از همه مهمتره بعد رفتارت

گلدونه

من نميدونستم اسم يه فيلمه فك كردم بعد زا كات كردن بخ خودكشي فك ميكردي[نیشخند]