بچه‌دار شدن آرایشگر

در شهری در آمریکا، آرایشگری زندگی می‌کرد که سالها بچه‌دار نمی‌شد. او نذر کرد که اگر بچه‌دار شود، تا یک ماه سر همه‌ی مشتریان را به رایگان اصلاح کند. بالاخره خدا خواست و او بچه‌دار شد.

روز اول یک شیرینی‌فروش وارد مغازه شد. پس از پایان کار، هنگامی که قناد خواست پول بدهد، آرایشگر ماجرا را به او گفت. فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند، یک جعبه بزرگ شیرینی و یک کارت تبریک و تشکر از طرف قناد دم در بود.

روز دوم یک گل‌فروش به او مراجعه کرد و هنگامی که خواست حساب کند، آرایشگر ماجرا را به او گفت. فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند، یک دسته گل بزرگ و یک کارت تبریک و تشکر از طرف گل فروش دم در بود.

روز سوم یک مهندس ایرانی به او مراجعه کرد. در پایان آرایشگر ماجرا را به او گفت و از گرفتن پول امتناع کرد. حدس بزنید فردای آن روز وقتی آرایشگر خواست مغازه‌اش را باز کند، با چه منظره‌ای روبرو شد؟ فکر کنید. شما هم یک ایرانی هستید...

.

.

.

.

.

.

چهل تا ایرانی، همه سوار بر ماشین آخرین مدل، دم در سلمانی صف کشیده بودند و غر می‌زدند که پس چرا این مردک حمال الاغ مغازه‌اش را باز نمی‌کنه!!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
هرمین

قبلا شنیده بود اینو خیلی خجالت کشیدم [وحشتناک]

مهرنوش

به جان خودم دقیقا همین طوره!!!!!!! من خودم ایرانی ام، نمونه ی بارز همین مثال!! بارها شده دیده ام چیزی حراجه یا زیر قیمت ه یا شرایط خاصی ه، عالم و ادم رو خبر کردم و ادرس داده ام که برین فلان جا![خجالت][نیشخند] تازه چقدر هم خوشحال بوده ام از این کار انسان دوستانه ام.. راستش هیچوقت از اون سمت به قضیه نگاه نکرده بودم![خجالت]