/ 9 نظر / 51 بازدید
الی گولو

[گل]

حدیث

[ناراحت]

آفرين

[قلب]اون دختره منم

soso

مریمی جون خیلی وقته سیلی راه ننداختی کاش یه سیل صلوات راه می انداختی روحمون از این کسالت در بیاد[گل]

فرح

خوبی مریمی؟کم پیدا[متفکر]

نسا

مریمی جان امروز اولین روز ماه قمری که با دوشنبه شروع شده،خواستم یادآوری کنم برای ختم سوره واقعه

صفورا

سلام مریمی جان خوبی خانوم. بعد از دو ماه اومدم نت گردی یه سری به دوستان بزنم. خوش میگذره؟ التماس دعا تو ماه رجب. [لبخند][قلب]