آرزوهای محال

*کاش می‌شد هر وقت اراده کردی، هر وقت دل‌ت برای هر کسی هرجا که بود تنگ شد، بپری بری محکم بغل‌ش کنی و برگردی...

/ 4 نظر / 7 بازدید
ساحل

ای کــــــــــــــــــــــــــــــــــتاش میشد...

کمیل

[گل]

حدیث

همیشه فوتبال میداد ُ از فوتبالیستی شاکی میشدم میگفتم کاش میشد از تلویزیون بکشمش بیرون ُ بزنمش (: