گشـ.ـت ار.شاد

دارم فکر می‌کنم هر جا با نارنجی میخوایم بریم، گشت هست. بعد من واقعاْ چی بپوشم که یه وقت بهم گیر ندن؟

هی فکر می‌کنم. اون کوتاهه. اون یکی بلند ه اما جلو ش تنگ‌ه. سومی جلو ش کلاْ باز ه. چهارمی سفید ه، جلب توجه می‌کنه. این شال‌ه عرض‌ش خیلی زیاد نیست. اون روسری‌ه هم که کوتاهه /-: کفش پاشنه‌دار رو هم بی‌خیال.

آخر به این نتیجه می‌رسم که باید فقط یه چیزی مث گونی بپوشم تا مطمئن باشم بهم گیر نمیدن. خب آخه چرا؟ مردم با دامن کوتاه - تا وسط ساق پا مثلاْ - توی خیابون میان اما اونجا گشت نیست بهشون تذکر بده. لباساشون انقد نازک‌ه با یقه‌های باز که تمام هیکل‌شون معلوم‌ه. یه گل‌سر می‌زنن شال رو نیم متر بالاتر از سر شون نگه می‌داره. بعد این من‌م که می‌ترسم و نشسته‌م محاسبه می‌کنم چی بپوشم.

خلاصه بعد از 2 ساعت ست کردن لباسا جلوی آینه، به این نتیجه رسیدم که گشادترین مانتوی نخی ممکن رو بپوشم با شلوار جین راسته، کتونی و یه شال خیلی بزرگ که از نمایشگاه هفته‌ی فرهنگی استان‌ها خریدم پارسال. باز خوب‌ه نگران گشت نسبت نیستم دیگه. (آیکون مثبت‌اندیشی)

/ 0 نظر / 4 بازدید