برای عرض تسلیت

مولی عزیز من، دوست روزای شاد و ناشاد م، این روزا سوگوار درگذشت برادرش‌ه. من خیلی دیر متوجه شدم. هیچ کاری هم از دست‌م برنیومد براش انجام بدم. رسم دوستی رو به جا نیاوردم و فقط خدا می‌دونه چقدر غصه‌ش رو خوردم و چقدر از خداوند برای مولی و خانواده‌ش صبر خواستم و صبر...

مولی جان‌م امیدوارم روح بزرگ برادر عزیز ت در آغوش امن پروردگار، غرق در شادی و آرامش باشه و خداوند به همه‌مون صبری عنایت کنه که بتونیم تاب بیاریم. ایشالا خداوند سایه‌ی پدر و مادر ت رو برات حفظ کنه. خدا کنه خیلی زود دوباره بتونم شادی و امید و آرامش رو توی صورت خوشگل‌ت ببینم عزیز دل‌م...

/ 0 نظر / 6 بازدید