از آنتونى رابینز

*یک- به مردم بیش از آنچه انتظار دارند، بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .
دو- با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می‌شوید، مهارت‌های مکالمه‌ای مثل دیگر مهارت‌ها خیلی مهم می‌شوند .
سه- همه‌ی آنچه را که می‌شنوید، باور نکنید. همه‌ی آنچه را که دارید خرج نکنید، و همان قدر که می‌خواهید نخوابید .
چهار- وقتی می‌گویید دوست‌ت دارم، منظورتان همین باشد .
 پنج- وقتی می‌گویید متاسف‌م، به چشمان شخص مقابل نگاه کنید.
شش- قبل از اینکه ازدواج کنید، حداقل شش ماه نامزد باشید .
هفت- به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .
هشت- هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند، هیچ چیز ندارند.
 نه- عمیقاً و با احساس، عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می‌کنید .
ده- در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید .
یازده- مردم را از طریق خویشاوندان‌شان داوری نکنید .
دوازده- آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .
سیزده- وقتی کسی از شما سوالی می‌پرسد که نمی‌خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید چرا می‌خواهی این را بدانی؟
چهارده- به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت‌های بزرگ، مستلزم ریسک‌های بزرگ هستند .
پانزده- وقتی کسی عطسه می‌کند به او بگویید عافیت باشد .
شانزده- وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .
هفده- این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه‌ی کارهایتان را پذیرفتن.
هجده- اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگ‌تان صدمه بزند .
نوزده- وقتی متوجه می‌شوید که اشتباهی مرتکب شده‌اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .
بیست- وقتی تلفن را برمی‌دارید لبخند بزنید. کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می‌شنود .
 بیست و یک- زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید.
/ 0 نظر / 18 بازدید