خدایا توبه

تازگیا یه دختری میاد باشگاه، به غایت لوس. اولاْ که کم، سن و سال نداره. از من بزرگتر نباشه، کوچیک‌تر نیست - اینطوری به نظر می‌رسه یعنی - موها ش رو پرکلاغی کرده. همیشه هم شدیداْ با سشوار، صاف می‌کنه موها ش رو. بعد از ذوق‌ش هی موها ش رو ولو می‌کنه حظ می‌بره. توی صورت‌ش دور همه چیز رو به طرز اغراق‌شده ای خط می‌کشه و داخل‌ش رو پررنگ می‌کنه. ابروها مشـــــــــــــــکی، دور چشم‌ها 30 میلی‌متر سیاه. لب‌ها کبوووووووود، گونه‌ها سرخ. از در که وارد میشه، انقد آرایش‌ش توی ذوق می‌زنه همه نگاه‌ش می‌کنن. فکر می‌کنه محو زیبایی‌ش‌ن مردم لابد. البته کلاْ زشت نیست. ولی فکر کردم با آرایش خیلی ملایم، جداْ خوشگل‌تر باشه.

بالاتنه‌ش خوب‌ه نسبتاْ - سی.نه به بالا میشه بالاتنه. شکم و پهلو به پایین کلاْ پایین‌تنه حساب‌ه توی ورزش. - ولی پایین‌تنه‌ش یهو خیـــــــــــــــلی بزرگ‌ه. روز اول اومد داخل. همون دم کمدها داشت شلوار ش رو عوض می‌کرد. اشاره کردم رختکن اونجاست. دید. رفت. وسط راه به دوست‌ش گفت خب چی‌ه؟ همینجا درمیاوردم دیگه. خیلی هم خندید. من هیچ‌وقت از شوخی‌های این‌مدلی خنده‌م نمی‌گیره راست‌ش.

بعد رفت یه شلوارک جین تنگ پوشید اومد داخل سالن. خیلی جالب‌ه که دقیقاْ اینایی که خوش‌تیپ‌ن، اکثراْ لباساشون پوشیده‌ست نسبتاْ. بعد اونایی که چاق‌ن، لباساشون همه نصفه‌نیمه‌س. از اینور شکم‌ش قلمبه زده بود بیرون. از اونور پاهاش. یه بند هم می‌خندید و صدا ش رو بچگونه می‌کرد و ادا درمی‌آورد. مشخص بود عادت داره لوس کنه خودش رو.

امروز که خدا رو شکر شلوار پوشیده بود، از بالاتنه محظوظ کرد ملت رو. تاپ پوشیده بود تنــــــــگ. یقه‌ش خیلی باز. خب آخه بوووووووووووووق. اونی که با یقه‌ی باز، دلبری می‌کنه حتماْ خودش رو توی آینه دیده. با لباسای 2 سایز از کوچیک‌تر از خودت چطور می‌تونی اون همه ادا اطوار دربیاری؟ هیچی دیگه. هی این خندید و صدا ش رو بچگونه کرد و مانور داد با اون لباس‌ش، هی من سعی می‌کردم نگاه نکنم که حال‌م بد نشه.

مث بعضی عروسیا. من کلاْ جشن عروسی دوست ندارم. اگر هم به زور ببرندم، سعی می‌کنم زیاد به زن‌ها نگاه نکنم. اغلب چاق‌ن. بعد چون عروسی یکی دیگه‌س، اینا الزاماْ باید لخ.ت بگردن. هر چی نگاه می‌کنی فقط اندام‌های فربه و بدفرم میاد جلوی چشم‌ت. بعد توی همچین منظره‌ای آدم بخواد غذا هم بخوره. فکر کن!

من نمی‌فهمم چه لزومی وجود داره وقتی آدم اضافه‌وزن داره، لباسی بهش نمیاد یا اندازه‌ش نیست، اون لباس رو بپوشه و حال همه رو به هم بزنه؟ اصلاْ کی گفته لباس آستین‌دار یا بلند پوشیدن، بی‌کلاس‌ه و برعکس‌ش باکلاس؟ تو رو خدا توی جمع یه کم مناسب لباس بپوشین. هنوز یاد اون صحنه‌ها میفتم، حال‌م منقلب میشه. خدا رو شکر که حجاب اینجا اجباری‌ه وگرنه 24 ساعت باید پر و پاچه و بر و بازو می‌دیدیم. جهان سومی نامتمدن!

/ 0 نظر / 7 بازدید