بی‌تکلیف!

*ژانر اینایی که منتظر ن ببینن اخلاق کی گه شده، بشن 100 بار گه‌تر از اون! خب 1% هم احتمال بده شاید طرف یه دردی داره. یه مرگ‌ش هست. میخوای بگی چی؟ من می‌تونم بی‌دلیل از تو هم گه‌تر باشم؟ خب خوش به سعادت‌ت واقعا. از هر کسی برنمیادها. قدر خودت رو بدون.

/ 3 نظر / 4 بازدید
ساحل

[نیشخند][نیشخند][نیشخند]خوش بحالش

ساحل

خب جدی آدم میتونه بدترین باشه کافیه فقط بخواد غیر اینه؟