شام آزاد

*توی برگه‌ی رژیم - چقدر هم که من رعایت می‌کنم - نوشته پنج‌شنبه شب، شام آزاد. در توضیح‌ش نوشته یعنی از هر چیزی هر قدر دل‌ت بخواد می‌تونی بخوری. حالا نمی‌دونم برای روحیه‌دهی بوده یا دلایل دیگه داشته اما روش خوبی‌ه و مقادیری به آدم انگیزه میده برای رعایت رژیم. که مثلاْ در طوی هفته رعایت کنی و پنج‌شنبه شب کلی پرخوری کنی عوض‌ش.

اما رژیم کلاْ باعث میشه آدم به غذاها با ترس و وحشت نگاه کنه و توی ذهن‌ش هی کالری‌سنجی کنه و چرتکه بندازه. من هم روش خاص خودم رو دارم. هر وقت خیلی گرسنه‌م میشه می‌خورم حسابی. بعد میگم مریمی این رو بذار به حساب بخشی از شام آزاد پنج‌شنبه.

/ 0 نظر / 5 بازدید