آیا پول خوشبختی می‌آورد؟

لیمو جان! شاید پول، خوشبختی نیاره اما نبودن‌ش حتما بدبختی میاره.

/ 3 نظر / 90 بازدید
بانوی بهمن ماه

موافقم باهات ! کسی از پول دار بودن ضرر نکرده ولی از بی پولی چرا !

گلدونه

با خطاب نوشتت به ليمو جان يه عالمه موافقم